CENA PŁACONA PRZEZ EKSPORTERA

Składa się na to istnienie monopolu handlu zagra­nicznego i związanego z nim monopolu walutowego, stwarza^ jących przesłanki do oderwania cen krajowych od cen zagra­nicznych. Jeżeli nawet cena’płacona przez eksportera produ­centowi oparta jest na realnych kosztach wytwarzania, to w związku z powyższym nie jest w pełni możliwe przyrówna­nie tych kosztów* do „wartości międzynarodowej”. Eksporter nie może więc ustalać ceny wywożonego produktu opierając się wyłącznie ńa koszcie produkcji i dokonaniu prostego przelicze­nia wynikającego z zastosowania określonego kursu waluty obcej. Ażeby otrzymać cenę wyjściową w dewizach, musi on dokonywać wyliczenia poszczególnych elementów kosztów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)