CENA NA AUKCJI

Może bowiem polecić, aby działający w jego imieniu i na jego rachunek makler nie sprzedawał tego towaru,poniżej określonej ceny. Nie ma jednak wpływu na to, w jakim stopniu cena osią­gnięta za jego towar będzie .wyższa od ceny ustalonej przez eksportera jako minimalna.  Szereg towarów masowych, które nie posiadają wspólnych’ cech umożliwiających ustalenie ich standardów, jest przedmio­tem obrotu aukcyjnego. Do towarów tych należą przede wszyst­kim: herbata, skórki zwierząt futerkowych, owoce, drewno, dia­menty, indygo, kość słoniowa, ryby, szczecina i tytoń. Do czasu standaryzacji, przedmiotem wyłącznie obrotu aukcyjnego była wełna

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)