CENA EKSPORTOWA TOWARÓW MASOWYCH

Przy sprzedaży towarów masowyęh stosunkowo duży jest udział elementów zawartych w cenie wyjściowej oraz kosztów transportu. Niemniej nie jest on jednakowy w każdym przy­padku. Jeżeli towar masowy jest sprzedawany blisko miejsca produkcji, podstawowe znaczenie ma cena wyjściowa. W miarę oddalania się miejsca sprzedaży od miejsca produkcji wzrastają koszty wynikające z zastosowania określonej formuły handlo­wej. Koszty te mogą osiągnąć wielkość ceny wyjściowej, a na­wet ją przekroczyć. Udział tego rodzaju kosztów w cenie towaru masowego zależy jednak oczywiście nie tylko od odległości miejsca produkcji od miejsca sprzedaży, ale także od wartości jednostkowej samego towaru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!