CENA EKSPORTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

W obrocie; towarami masowymi cena końcowa -towaru jest bądź niezależna od eksportera-(giełdy, -aukcje), bądź też .jest przez niego ustalana na podstawie stosunkowo ścisłych, a przy tym względnie łatwo dostępnych informacji o . wysokości cen ustalanych przez konkurentów;; ceny. kontraktowe ‚często bo- .wiem podawane są w prasie handlowej i łatwo osiągalne na ryn­ku’nabywcy. Dostawy, takich..’towarów mają niejednokrotnie charakter dostaw ciągłych, nawet wieloletnich. Inaczej ma się rzecz z maszynami i urządzeniami. Odbiorca maszyny może ku­pić jednorazowo jedną, kilka, najwyżej kilkanaście.  Powtórzenie zakupu następuje jednak zazwyczaj nie,wcześniej niż po upły­wie kilku lat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)