CECHY OSOBOWOŚCI

Takie cechy osobowości, jak niezależność, siła motywacji, dojrzałość! emocjonalna, potrzeby ambicjonalne, stopieńj egoizmu czy dogmatyzm mogą w dużej mierzei wpływać na oceny naukowe. Istnieje niezaprzeczalny związek między pewnymi cechami osobowości uczonego a trafnością sądów, które on wydaje. Podam kilka przykładów. Wielu uczonych posiada bardzo silne potrzeby ambicjonalne, które wyrażają się w chęci uzyskania lepszych wyników niż inni; dążą oni do zdobycia szerszego uznania i poklasku. Uczony o dużych ambicjach często zbyt kry­tycznie lub nawet zupełnie negatywnie ocenia! artykuły, książki czy projekty badań wybijającego się naukowca, który mu „zagraża”,który zyskuje zbyt szerokie uznanie środowis­ka naukowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)