BRAK STANDARDÓW DLA TOWARÓW

W przypadku obrotu aukcyjnego jednostka negocjacyjna towaru może być mniejsza od jednostki transakcyjnej lub rów­nać się jednostce transakcyjnej. Mniejsza jest wtedy, gdy mo­żliwe jest naturalne podzielenie partii towaru (lot) na mniejsze jednostki. Przykładem takiej podzielności są skórki zwierząt futerkowych. Przykładem braku podzielności jest herbata. Je­żeli jednostka negocjacyjna jest mniejsza od jednostki transak­cyjnej, zasada sprzedaży jednostki transakcyjnej jest podobna jak w handlu giełdowym. Brak standardów dla towarów aukcyjnych powoduje koniecz­ność, obejrzenia ich przez potencjalnych nabywców przed przy­stąpieniem do aukcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)