BRAK INFORMACJI

Brak informacji, jaka część z ujętych w statystykach wielkości eksportu danych maszyn do poszczególnych krajów została sprzedana na.kredyt, jaka za gotówkę; wpływa to ogólnie na po­ziom . przeciętnej ceny za kilogram maszyny eksportowanej przez dany kraj;  Ewentualne istnienie, różnic; jakościowych (technicznych) między, produktem eksportowanym przez kraj ‚sporządzający statystykę a produktem danego kraju eksportującego;  Nieuwzględnianie w statystykach takiego czynnika ceno­twórczego, jakim jest marka towaru.Stosowanie tej metody porównań do wagi maszyny. Usta­liliśmy wyżej, że waga maszyny jest czynnikiem cenotwórczym nie in plus, lecz in minus.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)