BŁĘDNE WYOBRAŻENIE

Wszyscy, którzy parają się tym problemem, ściśle współpracują ze sobą; co dwa lata orga­nizują konferencję na temat podejmowania decyzji, i systematycznie wymieniają swoje pu­blikacje. Jest to prawdziwie demokratyczna grupa uczonych. Takie nieoficjalne, często spontaniczne kontakty są ważnym impulsem w poznawaniu przyrody.W społeczności uczonych, podobnie jak w każdej innej grupie zawodowej, powstają róż­norodne konflikty międzyludzkie. Konflikt jest nieodłącznym składnikiem życia i dlatego fakt, że występuje on w laboratorium czy w insty­tucie, należy uznać za zjawisko normalne.Ludzie mają często błędne wyobrażenia o     strukturze i konsekwencjach konfliktów Prawie powszechna jest opinia, że konflikty są złem, które deformuje i zakłóca pracę badaw­czą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)