BARDZIEJ ZŁOŻONE PROBLEMY

W problemach bardziej złożonych proces poszukiwania pomysłu jest stopniowy. Tak na przykład uczony reguły przekształca ogólny cel w drzewo podcelów starając się kolejno osiągać każdy z nich Realizacja danego podcelu oznacza sformułowanie cząstkowego pomysłu rozwią­zania Po założeniu, że DNA ma strukturę spirali Watson i Crick próbowali kolejno odpo­wiedzieć na szereg pytań. Z ilu łańcuchów polmukleotydowych składa się ta spirala? Początkowo sądzili, że z jednego, ale pod wpły­wem danych rentgenograficznych szybko od­rzucili tę myśl. Później badali modele trójłań- cuchowe, ale i -one okazały się nieadekwatne. W końcu przyjęto dwułańcuchową strukturę DNA, zwaną podwójną spiralą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!