Monthly Archives: Grudzień 2016

WYCHOWANIE W DWOJAKIM ASPEKCIE

Jakkolwiek trudno odmówić tym poglądom pewnej trafności, to jednak niepodobna też zgodzić się z nimi całkowicie. Pedagogika marksistowska stoi na stanowisku, że wychowanie w sensie działalności zamierzonej stanowi zawsze istotny element życia społecznego, który wszakże może być pod­dany procesom organizacji

JAKO OKREŚLONA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Po wtóre, wychowanie może być rozpatrywane także jako określrma działalność społeczna podporządkowana przyjętym. Tym, co nas wówczas interesuje, jest ustalanie wewnętrznych (tj. zawartych w samej działalności) oraz zewnętrznych wa­runków efektywności tej działalności. Pamiętać przy tym należy, że działania wychowawcze mogą

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)