Monthly Archives: Sierpień 2016

WYRÓŻNIONE PODZIAŁY METODYK

Wyróżnione wyżej podziały metodyk wychowania nie są by­najmniej całkowicie odrębne i niezależne od siebie. Wręcz prze­ciwnie, stanowią one łącznię podstawę wyłaniania coraz węższych a więc bardziej konkretnych metodyk szczegółowych. I tak np. metodykę wychowania w szkole można podzielić na metodykę .

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE

Z uwag powyższych wynika, żatem metodyka jest zawsze opisem zalecanej technologii wychowawczego działania dostosowanego do realiów pracy danej instytucji oświatowo-wychowawczej. Prak­tyczne wykorzystanie technologii ma w założeniu zapewnić reali­zację przyjętych z góry celów wychowania. Technologia taka nie może być jednak ujmowana w

SAMA ZNAJOMOŚĆ METODYKI JEST NIE WYSTARCZAJĄCA

Znajomość samej metodyki jest tutaj niewystarczająca. Teoria i metodyka wychowania stanowią więc jedną zin­tegrowaną całość — zresztą nie tylko w tym sensie, że dopiero łącznie stanowią podstawę efektywnej i racjonalnej działalności wychowawczej, lecz także w tym znaczeniu, że poszukiwania me­todyczne

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)