Monthly Archives: Luty 2016

WSZYSTKIE CZYNY

Z dopustu bożego zło niekiedy wchodzi w życie narodów bardzo daleko. Tak się też dzieje z diabolicznym tajnym planem globalizmu, którego realizac­ja ujawnia się coraz bardziej w różnych tajnych, półtąjnych i oficjalnych orga­nizacjach. Do takich należą znane już powszechnie organizacje,

DEMASKOWANIE SPISKU

Od ponad 50 lat używają swojej ekonomicznej siły, aby przejąć całkowitą kontrolę nad polityką najpierw w Ameryce, a następnie w całym świecie. Czy przez to rozumiem spisek? Tak, jest to spisek międzynarodowy, niepraw­dopodobnie zły w swoich założeniach”.Za swoją odwagę w

PLANY TRZYMANE W WIELKIEJ TAJEMNICY

Pomimo że plany ludobójstwa wszechczasów trzymane są w wielkiej tajemnicy, pomi­mo że ich realizacja pozorowana jest jako samoczynny ruch oddolny, mamy coraz więcej świadectw mówiących, kto stoi za plecami rozbudowywanej machiny śmierci. Do takich raczej niespodziewanych ważnych świadectw należy źródłowa

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)