Monthly Archives: Listopad 2015

ZNACZNIE WIĘKSZA POWIERZCHNIA

Gdyby przyjąć, że z pozostałej części obszarów USA uzyskiwać się będzie takie plonyjak w krajach o najwyższym wskaźniku produkcji płodów rolnych, to tylko ten teren mógłby zapewnić wszystkim ludziom utrzymanie odpowiadające ich obec­nemu poziomowi wyżywienia. A na pytanie – „czy

WOBEC UDOKUMENTOWANYCH FAKTÓW

Stając wobec tych udokumentowanych faktów, propaganda o przeludnieniu Ziemi jest jednym z największych kłamstw, przy użyciu których talmudyści na usługach szatana usiłują ludzkość oszukać, zniewolić i wyniszczyć. Ale to im się nie powiedzie, bo Pan Bóg czuwa nad ludzkością i

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)