Monthly Archives: Sierpień 2015

POWAŻNE TRUDNOŚCI

Ale życie pokazuje, że globaliści spod znaku Lucyfera napo­tykają ciągle na poważne trudności. Do takich nieprzewidzianych przeszkód w zniewoleniu świata należy ostatnio wpływ naszego wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II, na świadomość wielu narodów, czego przykładem jest raczej niespodziewane dojście

LUDZKOŚĆ WOBEC SZANSY

Oczywiście, machina globalizmu działa w postaci tysięcy różnych organizacji i programów w zależności od lo­kalnych warunków poszczególnych krajów i narodów. Całościowe ich omówienie zajęłoby dziesiątki grubych tomów. Dla naszych celów potrzebne jest ukazanie tylko ważniejszych form zniewalania i wyniszczania ludzi,

GLOBALIZACJA EKONOMICZNA

„Czy globalizacja ekonomiczna — zamiast obiecywanego wzajemnego zrozumienia, miłości, wzajemnego szacunku i współpracy — nie stanowi w rękach elit światowych potężnego narzędzia, aby wprowadzić piekło na ziemi”, pyta komentator do sprawozdania ONZ o rozwoju ludzkim. Zauważa on dalej, że „równocześnie

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)