Monthly Archives: Czerwiec 2015

PRAWO RZĄDU DO EMISJI I KONTROLOWANIA PIENIĘDZY

Dwumiesięcznik „MICHAEL” (październik-grudzień 2005) zamieścił omówienie pracy R. Gładkowskiego pt. „O pieniądzu i lichwiarzach”, która to praca wskazuje na lichwę (pożyczki na niesprawiedliwy procent) jako na główne źródło zła, jakie gnębi narody w naszych czasach. Poniżej podajemy ważniejsze treści tej

ZALEŻNOŚĆ RZĄDÓW OD BANKIERÓW

Bankierzy od wieków starali się uzależniać od siebie rządy, aby im dyk­tować, co mają robić. Zależność rządów od bankierów wyraża się zawsze w pożyczkach. Możliwość emitowania i pożyczania pieniędzy daje bankierom nieograniczoną władzę. Na tym tle likwidowano uczciwych przywódców naro­du,

WIELKIE UMYSŁY W DZIEJACH LUDZKOŚCI

Nic więc dziwnego, że wielkie umysły w dziejach ludzkości piętnowały lichwiarstwo jako główne źródło nieszczęścia narodów. Ciekawe np., że Jezus Chrystus podczas swojej misji tylko jeden raz chwycił za bicz i począł nim tłuc bankierów, którzy ze świątyni jerozolimskiej uczynili

OD POWSTANIA BANKU ANGLII

W nowszej historii dopiero od roku 1694, czyli od powstania Banku Anglii, po dłuższej przerwie dziejowej lichwiarze na nowo poczęli wywierać wpływ na rządy, naginać prawa do swoich interesów, przygotowując się stopniowo do całkowitego przejęcia kapitału świata. W historii Europy

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)