Monthly Archives: Maj 2015

WSZECHWŁADZA ŚWIATOWEGO FUNDUSZU MONETOWEGO

Jak opisuje dalej Gładkowski, cykl życia i zachowania się lichwiarzy jest zawsze taki sam. Zaczyna się od uzależnienia przedsiębiorców, którzy dla sprostania rosnącym potrzebom w kraju potrzebują coraz więcej pieniędzy. W normalnym społeczeństwie nie wszyscy żyją od wypłaty do wypłaty.

BANKIERZY NA USŁUGACH GLOBALIZMU

Obecnie w większości krajów pieniądze dostarcza bankier, którego celem nie jest dobro kraju czy narodu. Dlatego każdy obywatel z osobna i cały naród stają się dłużnikami banku. .Bankierzy na usługach globalizmu żądają tak wysokich procentów, dokonują takich manipulacji finansowych, że pożyczający

LICHWA I POŻYCZKI

Lichwa i pożyczki nie są czymś nowym, ale przez wieki miały one charak­ter lokalny. Dzisiaj mają one zasięg międzynarodowy. Jak pisze autor, w ciągu ostatnich trzystu pięćdziesięciu lat lichwiarze międzynarodowi zdołali podbić cały świat. A najważniejsze w tym jest to,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)