Monthly Archives: Marzec 2015

SYSTEM CYFROWYCH ZAPISÓW

Międzynarodowy Fundusz Monetarny zamierza zlikwidować pieniądze w ogóle. Jak pisze R. Gładkowski, „nasze życie ma opierać się na kartach kredy­towych. Stąd władze socjaldemokratyczne w Polsce musiały ociągać się z decyzją, co do wzmocnienia złotówki. Musiały spełniać wolę swojego pana z Nowego

MACHINACJE FINANSJERY

Wielkie media milczą na ten temat, podając tylko cyfry pożyczek oraz zewnętrzne objawy, jakie są następstwem rzekomej pomocy finansowej, niesionej narodom przez finansjerę światową.Machinacje finansjery na przykładzie Rosji opisała amerykańska dzien­nikarka, Anne Williamson, która przebywała w Rosji ponad 10 lat,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)