Monthly Archives: Listopad 2014

METODY UBIERANE W PIĘKNE HASŁA

Te ich metody działania ubier­ane są w piękne hasła tak, aby masy nie zorientowały się, o co chodzi we wprowadzanych nowościach. W rzeczywistości głoszone publicznie hasła i programy są wielkim oszustwem i sprytnie zakamuflowaną przynętą dla mas. (Dla nas Polaków

KONTROLA NAD BOGACTWAMI ŚWIATA

Autorka omawia te sprawy głównie na terenie Rosji, ale wskazuje też na ich istnienie w Meksyku, Tajlandii, Indonezji, na Bałkanach i w innych krajach. Ukazuje ona, jak ci, którzy mają kontrolę nad bogactwami świata, we wszyst­kich swoich poczynaniach zmierzają do

FUNKCJA NARODOWEGO SKARBU USA

Szczególnie interesującą i ważną sprawą jest ukazanie przez autorkę losów i funkcji Narodowego Skarbu Stanów Zjednoczonych (Federal Reserve) od czasu, kiedy skarb ten przeszedł w ręce kilku prywatnych banków. Banki te z góry przeznaczone są do tego, aby mała grupka

WYNAGRODZENIE DLA ELITY GLOBALIZMU

Podkreśla ona, że agencje te zostały utworzone przez Radę Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign Relations) oraz przez podobne rady i komisje, które stanowią zewnętrzną fasadę wielkich banków Rockefellerów, Morganów, Warburgów itd. Willimason pisze dalej z oburzeniem, że „polityka narzucana Rosji przez banki

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)