Monthly Archives: Lipiec 2014

DOM SAUDÓW

Dom Saudów przyrzekł utrzymywanie ceny ropy naftowej w możliwych do przyjęcia granicach. To przyrzeczenie było dotrzymywane, a my z kolei przyrzekliśmy podtrzymywać ich władzę tak długo, jak oni będą dotrzymywać swego zobowiązania. To było jednym z powodów, że poszliśmy na

JAK ZGINĄŁ TORRIJOS?

-A.G.: Czy może Pan powiedzieć, jak zginął Torrijos?J.P.: Omar Torrijos, jako prezydent Panamy, podpisał Traktat Panamski z Carterem. To była bardzo kontrowersyjna sprawa. A Torrijos poszedł jeszcze dalej i zaczął negocjować z Japonią na temat budowy kanału na poziomie morza.

BLISKO BANKU ŚWIATOWEGO

A.G.: Jak blisko Banku Światowego pracował Pan?-J.P.: Bardzo, bardzo blisko. Bank Światowy dostarcza większości pieniędzy, których używają ekonomiczni mordercy, ten bank Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Lecz gdy nastąpił atak 11 września, dokonała się we mnie radykalna zmiana. Zrozumiałem, że powinienem ujawnić wiele

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)