Monthly Archives: Październik 2013

ZAKUPY I SPRZEDAŻ

Zakupu i sprzedaży dokonuje się jednak nie w jednostkach negocjacyjnych, lecz w jednostkach tzw. transakcyjnych. Jed­nostka transakcyjna’jest nazywana kontraktem. Stanowi ona ‚ zwielokrotnienie jednostki negocjacyjnej, np. jeden kontrakt bawełny na giełdzie nowojorskiej równa się 100 belom po 500 lbs każda;

CENA TOWARU GIEŁDOWEGO

Cena towaru giełdowego (kurs) jest ustalana w stosunku do jednostek negocjacyjnych np. w centach za 1 lb w USA, w pen­sach za 1 lb w Wielkiej Brytanii, w funtach angielskich lub w innej walucie za tonę, w zależności od miejsca,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)