Monthly Archives: Sierpień 2013

ISTOTNE RÓŻNICE

W rezultacie wystąpią istotne różnice między cenami tych surowców na rynkach pierwotnych a ich cenami na rynkach centralnych (na te różnice wpływają jeszcze inne czynniki, o  których, niżej). W związku z kosztami przewozu występują czasami pewne wahania sezonowe w cenach surowców,

TOWARY GIEŁDOWE

Towary giełdowe, o sezonowym charakterze produkcji, nawet przy założeniu stałych kosztów wytwarzania są sprzedawane po wyższych cenach w okresie przed zbiorami. Jest to głównie skutkiem narastania kosztów składowania, które zresztą nie są trudne do ustalenia. Dzięki rozwojowi techniki składowania i

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)