Monthly Archives: Maj 2013

REAKCJA CEN

Reakcja cen giełdowych na zmiany sytuacji politycznej jest w obecnym stanie rozwoju cywilizacji bardzo szybka. Wynika to z istnienia bezpośrednich kontaktów dalekopisowych między giełdami znajdującymi się we wszystkich punktach świata oraz dobrych kontaktów każdej giełdy ze światem zewnętrznym (telefony, radio

JESZCZE WIĘKSZY WPŁYW

Jeszcze większy wpływ na ceny giełdowe mają różne wyda­rzenia polityczne na zewnątrz kraju działania giełdy. Reakcja cenowa na giełdzie zależy od oceny wpływu poszczególnych fak­tów na daną dziedzinę produkcji i obrotu. Znane są powszechnie przypadki reakcji cen towarów giełdowych na

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)