Monthly Archives: Kwiecień 2013

SZYBKA I ZNACZNA REAKCJA

Możliwa jest również szybka i dość znaczna reakcja cenowa na giełdzie w odniesieniu do niestrategicznych surowców będących’ przedmiotem obrotu na niej. Ma to miejsce wtedy, gdy dany fakt odnosi się bezpo­średnio do kraju, w którym produkuje się lub zużywa poważną ilość

OKREŚLONE GRANICE CEN

Określają one bo­wiem górne i/lub dolne granice cen, ewentualnie ustalają spo­soby interwencji w dziedzinie cen poprzez tworzenie systemu rezerw. Giełda w odniesieniu do obrotu takimi towarami ma znaczenie marginesowe, gdyż ceny giełdowe na te towary wa­hają się jedynie w ustalonych

W DUŻYM STOPNIU

Przy dużym stopniu zorganizowania zakupów takiego towaru na rynkach pierwotnych przez kupców z rynku centralnego różnice te mogą być znacznie większe. Oczywiście, kiedy przez dłuższy czas róż­nice te są zbyt duże, mogą się tworzyć rynki niejako pośrednie lub może mieć

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)