Monthly Archives: Marzec 2013

WYPRZEDAŻ REZERW

W krajach kapitalistycznych wyraża się to w-zmianach w poziomie zapasów państwowych (rezerw). Wyprzedaż rezerw surowców giełdowych wpływa odpowiednio na spadek ich cen i odwrotnie — uzupełnianie rezerw na ich wzrost. W przypadku sprzedaży i zakupów dokonywanych na giełdach w krajach

OPRÓCZ WYMIENIONYCH CZYNNIKÓW

Oprócz wymienionych czynników na cenę towaru giełdowego może wpływać w przeciągu krótkiego czasu, w dniu działania giełdy, czynnik spekulacyjny, tzw. gra na zwyżkę (hossa) lub gra na zniżkę (bessa), prowadzone przez zainteresowaną grupę członków giełdy i/lub maklerów. Jak ustaliliśmy wyżej,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)