Monthly Archives: Luty 2013

POPYT I PODAŻ W DANYM MOMENCIE

Ponieważ podaż i popyt są w danym momencie w pewnym stopniu zdeterminowane, nagłe ich zwiększenie wpływa na wahania cen. Gra na zwyżkę polega na sztucznym zwiększeniu popytu w danym momencie. Umówiona grupa dokonuje większych za- » kupów niż zazwyczaj. Inni uczestnicy

NIEODWROTNY PROCES

Ponieważ dokonywali zakupów, kiedy ceny były względnie niskie, a sprzedają stopniowo (żeby nie wpłynąć od razu na rynek) po cenach wyż­szych, zyskują różnicę między cenami zakupu a cenami sprze­daży.Proces tworzenia bessy jest odwrotny. Początkowo dokonuje się wyprzedaży nawet znacznie ponad

ZABRONIONE DZIAŁANIA

Są one zabronione przez statuty giełdy jako niezgodne z zasadą kupieckiego działania. Nie zawsze taki fakt jest jednak możliwy do udowodnienia, bowiem można się tłumaczyć, że uległa zmia­nie informacja posiadana przez tych, którzy zwyżkę, lub zniżkę cen spowodowali. Z powyższego wynika,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)