Monthly Archives: Grudzień 2012

W WYNIKU DOKONANIA OCENY

W wyniku dokonania oceny (zazwyczaj ‚własnej) każdy z nich przewiduje, jaką cenę skłonny jest zapła­cić za poszczególne partie (loty), które zamierza nabyć. Jest to jednak jego wyłączna i nie ujawniona wobec nikogo decyzja. Uwidoczni się ona dopiero w trakcie przeprowadzania

W CZASIE TRWANIA AUKCJI

Wyrazi się to w czasie trwania samej aukcji, gdzie następuje konfrontacja podaży z popytem na to­war, który jest jej przedmiotem. Jednakże rynek aukcyjny nie jest w zasadzie rynkiem stałym. W przeciwieństwie do giełdy handel na aukcjach nie odbywa się w

CZYNNIK DODATKOWY

Ma to niewątpliwy wpływ na wysokość cen aukcyjnych. Przybycie większej liczby potencjalnych nabywców reprezentujących odpowiedni poten­cjał zakupu pozwala na osiągnięcie wyższych cen i odwrotnie.. Mniejsza liczba zainteresowanych kupnem wpłynie ujemnie na poziom cen. Ta pewna przypadkowość stwarza oczywiście więk­sze ryzyko

SAMA SPRZEDAŻ

Samej sprzedaży dokonuje się w formie licytacji. Aukcjona­tor (jego przedstawiciel) wywołuje cenę kolejnej partii (jed­nostki negocjacyjnej). Biorący udział w licytacji podają swoje propozycje. Jeżeli po trzykrotnym powtórzeniu przez aukcjona­tora, ostatnio podana cena nie zostanie podwyższona przez in­nego uczestnika, towar zostaje

WZMAGANIE ATMOSFERY

Tę atmosferę wzmagają jeszcze pomocnicy prowadzącego sprzedaż, którzy w,miarę zgłaszania się dostawców towarów. Mogą one nawet być dokonywane zaledwie raz lub dwa razy do roku (aukcje  futrzarskie w Leningradzie). Rezultatem tego jest pewna przy­padkowość, jeżeli chodzi o liczbę kupców.reprezentujących po- ;     pyt.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)