Monthly Archives: Październik 2012

REPREZENTOWANY POPYT

Jeżeli popyt reprezentowany przez nabywców jest mniejszy niż ilość towaru będącego przedmiotem aukcji, często trudno jest’osiągnąć nawet cenę minimalną. Może się wtedy okazać konieczne porozumienie między eksporterem a aukcjonatorem co do ewentualnego dalszego obniżenia ceny. Aukcjonator działa w interesie eksportera;

W SZYBKIM TEMPIE

Sprzedaż jest przy tym. dokonywana w tak szybkim tempie (czasem do 400 lotów w ciągu godziny na aukcjach futrzarskich w Londynie), że prak­tycznie, gdyby nawet eksporter miał uprawnienia do włączania się do sprzedaży w trakcie jej trwania nie byłby w

EFEKTOWNOŚĆ SYSTEMU

Przy każdym pulpicie znajduje się lampka oraz przycisk umoż­liwiający zatrzymanie zegara. Wskazówka zegara, po urucho­mieniu go, przesuwa się od ceny minimalnej. W momencie — kiedy jeden z uczestników aukcji decyduje się na zapłacenie ceny, którą właśnie wskazuje kolejne połączenie wskazówki

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)