Monthly Archives: Wrzesień 2012

ISTNIEJĄCA OBAWA

Jeżeli jednak po­daż jest mniej więcej równa lub większa niż reprezentowany popyt, niektóre partie mogą w ogóle nie zostać sprzedane i do­piero pod koniec trwania aukcji ceny płacone za poszczególne loty będą przejawiały tendencję zwyżkową. Jeszcze inną metodę ustalania cen przyjęto

OFERTY NABYWCÓW

Trzeba więc wtedy ponownie organizować aukcje towarów nie sprze­danych w pierwszym terminie. Z podanych wyżej trzech metod negocjowania Ceny towarów aukcyjnych najbardziej korzystna dla eksportera jest pierwsza metoda, ze względu na możliwość powstania specyficznej psy­chozy zakupów i w rezultacie osiągania wyższych

KONSEKWENCJA METODY

Konsekwen­cją tego jest kształtowanie się cen na poziomie ceny minimalnej lub nawet konieczność organizowania powtórnie aukcji i obni­żenia poziomu cen minimalnych za poszczególne loty. Takie porozumienia są możliwe w zasadzie wówczas, gdy w danej aukcji uczestniczą głównie brokerzy z jednego kraju.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)