Monthly Archives: Sierpień 2012

GRUPA BROKERÓW

Wiąże się on z pewnym ryzykiem, ; ęi mechanizm jego działania jest następujący. Grupa brokerów x (zazwyczaj krajowych) w czasie trwania aukcji zakupuje pewną ilość towarów po cenach względnie wysokich, takich jakie pro- ponowane są w danym dniu przez kupców

KUPCY Z ZAGRANICY

Prawdopodobne jest, że na aukcję tego towaru nie przybędą już kupcy z zagranicy (ze-względu na małą jego ilość), w rezultacie czego jego cena będzie wtedy znacznie niższa. Jeżeli brokerzy ci będą mogli kupić ten towar po cenie niższej, niż wynosiło

TAKA POLITYKA

Faktycznie taka polityka: mogłaby  się okazać, celowa jedynie w, warunkach pełnej monopolizacji podaży przez eksportera. Z reguły tak nie jest,. w związku z czym w. danym momencie dostarcza on na aukcję najczęściej   całą masę towaru, którą dysponuje, i podporządkowuje

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)