Monthly Archives: Kwiecień 2012

IM BLIŻEJ DOSTAWCY

Im bliżej dostawcy znajduje się odbiorca towaru, tym bardziej opłaca mu się od niego kupować. Punkt Z możemy nazwać punktem obojętności. Rozgranicza on wpływ A od wpływów B. Odbiorcy znajdującemu się na tym terenie jest bowiem obo- jętne, od której

W PODOBNYCH WARUNKACH

W podobnych warunkach eksporter nie może żądać za swój towar ceny niższej niż cena wyjściowa żądana przez konkuren­tów na rynku kraju importującego. Cena £a powinna być nawet nieco wyższa, bowiem eksporter znajduje się z reguły dalej, niż wynosi odległość od

ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH USTAW

Efektem tego byłoby zastosowanie odpowied­nich ustaw antydumpingowych i utrata rynku. Jeżeli eksporter będzie żądał ceny wyższej od cen wyjściowych żądanych przez ‚ jego konkurentów na rynku kraju importującego, nie będzie on . w równym stopniu konkurencyjny w każdym punkcie tego

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)