Monthly Archives: Luty 2012

ZRZESZENIE KUPIECKIE

Pewną rolę w obrocie światowym surowcami odgrywają wciąż jeszcze zrzeszenia kupieckie. Jak już wspomnieliśmy wy­żej, mogą one przyczyniać się do powstawania pewnej rozpię­tości cen między rynkiem pierwotnym a rynkiem centralnym. W warunkach słabej organizacji rynku sprzedaży (rynku pier­wotnego) znaczenie zrzeszeń

NARZUCANIE WARUNKÓW KONTRAHENTOM

Umożliwia im to narzucanie kontra­hentom mającym siedzibę w krajach kapitalistycznych mniej rozwiniętych, głównie w krajach kolonialnych i półkolonial- nych,, warunków kontraktowych czasem wyraźnie nierówno- prawnych, częściej zaś pozornie równoprawnych, w istocie jed- , nak jednostronnie korzystnych” . Potwierdza to również

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)