Monthly Archives: Styczeń 2012

SŁABSZY PARTNER

Wynika to głównie z pro­cesu dekolonizacyjnego, którego efektem jest wzrost ingerencji młodych państw w dziedzinę produkcji i obrotu towarami ma­sowymi wytwarzanymi ,w tych państwach. Słabszy dawniej partner staje się obecnie równorzędnym wobec zrzeszenia kup­ców działających w byłych metropoliach. Wpływa to

CENA EKSPORTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

W obrocie; towarami masowymi cena końcowa -towaru jest bądź niezależna od eksportera-(giełdy, -aukcje), bądź też .jest przez niego ustalana na podstawie stosunkowo ścisłych, a przy tym względnie łatwo dostępnych informacji o . wysokości cen ustalanych przez konkurentów;; ceny. kontraktowe ‚często

TRUDNE PRZYWRÓCENIE

W tym czasie sama .maszyna może zostać w po­ważnym stopniu zmieniona, unowocześniona. Ponowny zakup, nawet u tego samego dostawcy dotyczyć więc już może .nieco innego towaru. Jego cena’nie będzie więc. w pełni porówny­walna. Trudne jest również jej przyrównanie do podobnego

CENA WYJŚCIOWA NOMINALNA

W warunkach gospodarki kapitalistycznej, gdzie cena jest jednym z podstawowych czynników niejako automatycznego mechanizmu rynkowego, eksporter sprzedając maszynę za gra­nicę kieruje się przede wszystkim poniesionymi przez sieibie kosztami jej wytwarzania (gdy jest eksporterem bezpośrednim) lub ceną, jaką zapłacił producentowi. Cenę

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)