Monthly Archives: Październik 2011

PRZY UŻYCIU DANEJ MASZYNY

Jeżeli przy użyciu danej maszyny lub grupy maszyn wytwarzany jest np. jakiś produkt konsumpcyjny, to przestój maszyny może oznaczać nie­możność wykonania na czas zamówień odbiorców. W efekcie, podaż producenta staje się mało elastyczna, co w warunkach rynku kapitalistycznego oznacza zmniejszanie

WOBEC SWOICH ODBIORCÓW

Ponadto posiadanie maszyn pochodzących od producenta cie­szącego się odpowiednią renomą stanowi dla posiadacza,ich — inwestora podstawę do jego własnej reklamy i działalności typu „public relations”. Wobec swoich odbiorców,może on bowiem stosować argument, że produkt przez niego wytwarzany jest pierwszorzędnej jakości, gdyż

PRZEDSTAWIONE CZYNNIKI

Te dwa przedstawione wyżej .czynniki powodujące, że cena na maszyny eksportowane przez nieznanego eksportera musi być faktycznie niższa, niż to wynika z jego kalkulacji eksporto­wej, stanowią pewnego rodzaju paradoks cenowy. Cena ma­szyny sprzedawanej przez takiego eksportera jest bowiem niższa od

OPRÓCZ WYNIKÓW

Oprócz wyników, kalkulacji dewizowej stosuje się dla usta­lenia ceny wyjściowej maszyn i urządzeń w handlu zagranicz­nym kraju-socjalistycznego pewne dodatkowe wskaźniki. .Na­leżą do nich głównie informacje uzyskane na podstawie zagra­nicznych statystyk eksportowych i ofert konkurencyjnych. PierWszy sposób uzyskiwania odpowiednich informacji polega

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)