Monthly Archives: Sierpień 2011

POWSTANIE ODCHYLEŃ

Jeżeli więc kraj, którego dane sta­tystyczne są podstawą wymienionej analizy, jest pod wzglę­dem gospodarczym i technicznym (co zazwyczaj idzie w parze) bardziej zaawansowany, sprzedawane przez jego eksporterów maszyny są najprawdopodobniej przeciętnie lżejsze niż w kraju, którego eksporter zamierza wykorzystać te dane

WYSTAWIANE OFERTY

Materiały takie można więc traktować jedynie jako pomocniczy element informujący, jaka jest mniej więcej różnica między ceną średnią niejako abstrakcyjną, żądaną przy sprzedaży na warunkach fob lub. franco granica kraju przez statystycznego eksportera z kraju sporządzającego daną statystykę a. ceną,

ZAPYTANIA OFERTOWE

Działy takie mogą wysyłać zapytania ofertowe do zagranicznych konkurentów; danego eksportera i otrzymać od nich pewną liczbę ofert. Kiedy zagraniczne firmy konkuren­cyjne nie wiedzą, że ofert żąda firma zajmująca się, eksportem takich maszyn, mogą one być wykonane w sposób nie

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)