Monthly Archives: Czerwiec 2011

UWZGLĘDNIONE CZYNNIKI

Uwzględniają one, bowiem czynniki, które on sam musi uwzględnić chcąc sporządzić prawidłową ofertę sprzedaży. Jeżeli uzyskane (z reguły za pośrednictwem agenta) oferty kon­kurencyjne nie zostały opracowane specjalnie w tym celu, aby dostały się w jego ręce, dla pełnego ich wykorzystania

INNE ELEMENTY OFERTY

Ten element cenotwórczy w dziedzi­nie eksportu maszyn i urządzeń ma podobne znaczenie jak przy wywozie towarów masowych sprzedawanych, na zasadach, kon­traktowych. .Wpływać więc może na cenę wyjściową zarówno iń plus, jak i’in minus;w zależności od.zastosowanej metody jego  obliczania, Istotne jest, że

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)