Monthly Archives: Kwiecień 2011

PROCES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Proces rozwiązywania problemów nie zaw­sze kończy się sukcesem. Przyczyną wielu nie­powodzeń jest wybór fałszywego kierunku po­szukiwań. Osoba, która próbuje układać zapał­ki na płaszczyźnie czy budować liniowe mode­le DNA, nigdy nie dokona odkrycia. Dane wskazują, że uczeni o dużej giętkości intelektu

OLŚNIENIE

Jest rzeczą interesującą, że w oceanie nie­pewnych i hipotetycznych twierdzeń o twór­czości naukowej znajduje się teza, która nie budzi żadnych wątpliwości. Nikt nie kwestio­nuje, że w procesie rozwiązywania problemów występuje zjawisko olśnienia (iluminacji). W biografiach i autobiografiach uczonych znajdu­je się

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)